සහතික

සමාගම නිෂ්පාදන තත්ත්ව කළමනාකරණය සහ සන්නාම ඉදිකිරීම සඳහා විශාල වැදගත්කමක් ලබා දෙයි, "ISO9001 ජාත්‍යන්තර තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය" සහ "QS" නිෂ්පාදන නිෂ්පාදන බලපත්‍ර සහතිකය, හලාල් නිෂ්පාදන සහතිකය, නිෂ්පාදන වාර්තා සහතිකය, හරිත ආහාර සහ වෙනත් අදාළ සහතික, සහ "තත්ත්ව කළමනාකරණ උසස් ඒකකය" බොහෝ වාරයක් දිනා ගත්තේය.2006 දී, සමාගමට චීන වෙළඳපොළ අඛණ්ඩතා කමිටුව විසින් "චීන වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩතා ව්‍යවසාය" ද පිරිනමන ලදී.

Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display Certificate display
×

ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න